Locatie


Komt u uit de richting Leeuwarden dan slaat u bij het kruispunt "Quatrebras" linksaf naar de N365,
bij de volgende stoplichten slaat u weer linksaf. Hotel-Café-Dûke-Lûk is dan aan het einde van de
weg voor de brug aan uw rechterzijde.

Komt u uit de richting Groningen dan slaat u bij het kruispunt "Quatrebras" rechtsaf.
Bij de volgende stoplichten gaat u linktsaf. Hotel-Café-Dûke-Lûk is dan aan het einde van de weg
voor de brug aan uw rechterzijde.